Wskazania na ekranie

Wybiera preferencje interfejsu użytkownika wyświetlania na ekranie.

Głośność

Ustala, gdzie wyświetlany jest poziom głośności.

Dół
(Domyślne):

Wyświetlane u dołu ekranu.

Góra:

Wyświetlane u góry ekranu.

Wył.:

Wyświetlanie informacji wyłączone.

Jeżeli wskazania poziomu głośności trudno odczytać, gdy nakładane są na listę dialogową (napisy), wybierz opcję “Góra”.

Informacja

Wyświetla chwilowo stan urządzenia podczas zmiany trybu dźwiękowego lub źródła sygnału dźwiękowego.

Włącz
(Domyślne):

Wyświetla poziom głośności.

Wył.:

Nie wyświetla poziomu głośności.

Trwa odtwarzanie

Ustawienie czasu wyświetlania dla odtwarzania, kiedy źródłem sygnału wejściowego jest “Online Music”, “iPod/USB”, “Bluetooth” lub “Tuner”.

Zawsze wł.
(Domyślne):

Wyświetlanie ciągłe.

Auto wyłączenie:

Wyświetlanie przez 30 sekund po zakończeniu operacji.

powrót do góry