Oprogramowanie

Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczące aktualizacji i uaktualnień, aktualizuje oprogramowanie i ustawia wyświetlanie komunikatu powiadomienia dla aktualizacji i uaktualnień.

Aktualizacja

Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego tego urządzenia.

Sprawdź aktualizacje:

Sprawdza, czy zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania wewnętrznego. Można również sprawdzić w przybliżeniu, jak długo zajmie wykonanie uaktualnień.

Start aktualizacji:

Wykonaj proces uaktualnienia. Po rozpoczęciu aktualizacji ekran menu zostanie wyłączony. Podczas aktualizacji na ekranie wyświetlany jest jej postęp.

Urządzenie automatycznie ponawia próbę aktualizacji, jeśli aktualizacja nie powiedzie się. Jeśli aktualizacja nadal nie będzie możliwa, jeden z poniższych komunikatów pojawi się na ekranie. Gdy na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat, sprawdź ustawienia oraz środowisko sieciowe, po czym ponownie wykonaj uaktualnienie.

Wyświetlacz

Opis

Updating fail

Uaktualnienie nie powiodło się.

Login failed

Nie powiodło się logowanie do serwera.

Server is busy

Serwer jest zajęty. Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Connection fail

Nie powiodło się łączenie z serwerem.

Download fail

Pobieranie oprogramowania firmware nie powiodło się.

Powiadomienia

Gdy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania wewnętrznego (firmware), odpowiedni komunikat zostanie wyświetlony na ekranie telewizora po włączeniu zasilania.

Komunikat powiadomienia wyświetlany jest przez około 40 sekund po włączeniu zasilania.

Aktualizacja

Włącz
(Domyślne):

Wyświetla komunikat o uaktualnieniu.

Wył.:

Nie wyświetla komunikatu o uaktualnieniu.

Ulepszenie

Włącz
(Domyślne):

Wyświetla komunikat uaktualnienia.

Wył.:

Nie wyświetla komunikatu o uaktualnieniu.

Dodaj nową funkcję

Wyświetla nowe funkcje, które można pobrać do niniejszego amplitunera i wykonać uaktualnienie.

Pakiet ulepszenia:

Wyświetla elementy do zaktualizowania.

Status ulepszenia:

Wyświetlona zostanie lista funkcji dodatkowych, jakie dostępne będą po uaktualnieniu.

Rozpocznij ulepszanie:

Wykonanie procesu uaktualnienia.
Po rozpoczęciu aktualizacji ekran menu zostanie wyłączony. Podczas uaktualnienia wyświetlany jest czas, który minął od rozpoczęcia.

Zobacz stronę internetową firmy Marantz odnośnie szczegółów uaktualnienia.

Na zakończenie tej procedury wyświetlany jest komunikat “Zarejestrowany” i można wykonać uaktualnienie. W przypadku niewykonania tej procedury wyświetlany jest komunikat “Niezarejestrowany”.
Podczas przeprowadzania procedury niezbędny będzie identyfikator ID prezentowany na tym ekranie.
Identyfikator ID można również wyświetlić naciskając i przytrzymując przez co najmniej 3 sekundy przyciski White-Arrow-Left oraz SETUP.

Jeżeli uaktualnienie nie powiedzie się, pojawi się komunikat błędu identyczny do tego w “Oprogramowanie” - “Aktualizacja”. Sprawdź ustawienia i otoczenie sieciowe, następnie wykonaj ponownie uaktualnienie.

Uwagi dotyczące użycia funkcji “Aktualizacja” i “Dodaj nową funkcję”

W celu użycia tych funkcji niezbędne jest spełnienie wymagań systemowych oraz prawidłowe ustawienie parametrów dostępu do Internetu. link

Nie wyłączaj zasilania zanim uaktualnienie nie zostanie zakończone.

Do zakończenia procedury uaktualnienia wymagana jest około 1 godzina.

Po rozpoczęciu uaktualnienia/aktualizacji, nie można normalnie użytkować urządzenia aż do ukończenia procesu. Może się również zdarzyć tak, że po ukończeniu procesu zresetowane zostaną parametry i nastawy urządzenia.

W przypadku niepowodzenia aktualizacji lub uaktualnienia należy przytrzymać przycisk Power Button na amplitunerze przez dłużej niż 5 sekund lub odłączyć i podłączyć z powrotem wtyczkę zasilania. Wyświetlony zostanie komunikat “Update Retry” i proces zostanie przywrócony od miejsca, w którym został przerwany. W przypadku powtarzania się błędu, sprawdź otoczenie sieciowe.

Informacje dotyczące funkcji “Aktualizacja” oraz “Dodaj nową funkcję” zostaną podane na stronie internetowej Marantz za każdym razem, kiedy związane z nimi plany zostaną określone.

powrót do góry