Poziom sygnału

Funkcja ta koryguje poziom odtwarzania dla wybranego źródła sygnału audio.

Ustaw, jeżeli występują różnice poziomu sygnału pomiędzy różnymi źródłami.

Poziom sygnału

Gdy źródło sygnału wejściowego jest ustawione na “iPod/USB”, “Online Music”, “Bluetooth” lub “Tuner”

-12 dB – +12 dB (Domyślne : 0 dB)

Wejścia analogowe / Wejścia cyfrowe

Jeżeli źródło sygnału ustawiono na opcję inną niż “iPod/USB”, “Online Music”, “Bluetooth” lub “Tuner”

-12dB – +12dB (Domyślne : 0dB)

Analogowy poziom wejściowy może być ustawiony niezależnie dla źródeł wejściowych, do których w “Przypisanie wejść” przypisane jest ustawienie “ANALOG”. link

Cyfrowy poziom wejściowy może być ustawiony niezależnie dla źródeł wejściowych, do których w “Przypisanie wejść” przypisane jest ustawienie “DIGITAL”. link

Ustawienia “Poziom sygnału” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry