Wyjście component

Ustaw strefę, do której jest przypisane wyjściowe złącze komponentowe wideo.

MAIN ZONE (Domyślne):

Przypisanie wyjściowego złącza komponentowego wideo do strefy MAIN ZONE.

ZONE2:

Przypisanie wyjściowego złącza komponentowego wideo do strefy ZONE2.

powrót do góry