Włącza i wyłącza iluminację świetlną

Można włączyć lub wyłączyć iluminację świetlną wokół ekranu głównego.

Ustawieniem standardowym jest “Wł.”.

Naciśnij i przytrzymaj DIMMER przez około 3 sekundy na urządzeniu głównym.

Przeprowadź tę samą procedurę, jeśli chcesz ponownie zmienić ustawienia.

powrót do góry