Połączenie

Wybierz czy podłączyć sieć domową do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowej sieci LAN.
Podłączając się do sieci za pomocą przewodowego połączenia LAN, wybierz “Ethernet” po podłączeniu kabla LAN,
Podłączając się do sieci za pomocą bezprzewodowego połączenia LAN, wybierz “Wi-Fi” i skonfiguruj “Konfiguracja Wi-Fi”.

Połącz używając

Wybierz metodę podłączania do sieci domowej (LAN).

Ethernet:

Użyj kabla LAN do połączenia się z siecią.

Wi-Fi:

Użyj funkcji bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi) do łączenia się z siecią.

Możesz wyłączyć funkcję Wi-Fi w tym urządzeniu, konfigurując następujące ustawienia.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie STATUS oraz ZONE SELECT w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się “ Flower Mark Video Format <PAL>”.

Naciśnij shirosankaku-Reverse w urządzeniu głównym, aby wyświetlić “ Flower Mark Wired LAN <Unlock>”.
Naciśnij White-Arrow-Left lub White-Arrow-Right w urządzeniu głównym, aby wybrać “<Lock>”.
Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk ENTER na amplitunerze.

powrót do góry