Opóźnienie audio

Rekompensuje nieprawidłową synchronizację czasową pomiędzy materiałem ideo i audio.

0 ms – 200 ms (Domyślne : 0 ms)

Opóźnienie audio dla trybu gier można ustawić, gdy “Tryb video” ustawione jest na “Automatyczna” lub “Gry”. link

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb wejściowy ustawiony jest na “7.1CH IN”.

Ustawienia “Opóźnienie audio” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry