Określenie strefy, w jakiej pracuje pilot zdalnego sterowania

Po naciśnięciu ZONE SELECT można ustawioną strefę obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Pomoże to zapobiec omyłkowym operacjom.

Fabrycznie ustawione jest “M23”.

Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy ZONE SELECT i SET.
Użyj shirosankaku shirosankaku-Reverse , aby wybrać strefę, która ma być używana, a następnie naciśnij przycisk ENTER.

Na pilocie zdalnego sterowania czterokrotnie zamiga “SET” i zostanie przywrócony normalny tryb pracy.

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Strefa, która ma zostać użyta

M

Tylko MAIN ZONE

M2

MAIN ZONE / ZONE2

M23

MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

powrót do góry