Wybór wejść

Ustawienie trybu pracy wejścia audio i trybu dekodowania każdego źródła wejściowego.

Dostępne tryby wejściowe zależą od źródła sygnału.

Ustawienia “Wybór wejść” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Tryb wejściowy

Ustawienie trybu wejściowego audio dla różnych źródeł sygnału.

Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejściowego audio na “Automatyczna”.

Automatyczna
(Domyślne):

Automatycznie wykrywa źródło sygnału i rozpoczyna odtwarzanie.

HDMI:

Odtwarza tylko sygnały z wejść HDMI.

Cyfrowe:

Odtwarza tylko sygnały z cyfrowych wejść dźwięku.

Analogowe:

Odtwarza tylko sygnały z analogowych wejść dźwięku.

7.1CH IN:

Będą odtwarzane tylko sygnały wejściowe ze złącza 7.1CH IN.

Gdy sygnały cyfrowe są prawidłowo podane na wejścia, na wyświetlaczu świeci kontrolka DIG. . Jeśli kontrolka DIG. nie świeci się, sprawdź menu “Przypisanie wejść” i połączenia. link

Jeśli “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz” i przez złącze HDMI MONITOR 1 podłączony jest odbiornik TV zgodny z ARC, to tryb wejściowy, którego źródłem wejściowym jest “TV Audio”, zostanie ustalony na ARC.

Trybu dźwięku nie można ustawić, jeśli tryb wejściowy jest ustawiony na “7.1CH IN”.

Tryb dekodowania

Ustawienie trybu dekodowania sygnału audio dla danego źródła sygnału.

Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejściowego audio na “Automatyczna”. Ale jeśli początek odtwarzanego materiału jest obcięty lub występują szumy, zalecamy zmianę na “PCM” lub “DTS”.

Automatyczna
(Domyślne):

Wykrywa typ wejściowego sygnału cyfrowego audio, po czym go automatycznie dekoduje i odtwarza.

PCM:

Dekoduje i odtwarza jedynie wejściowe sygnały PCM.

DTS:

Dekoduje i odtwarza jedynie wejściowe sygnały DTS.

Pozycję tę można wybrać dla źródeł wejściowych, dla których menu “Przypisanie wejść” link ustawione jest na “HDMI” lub “DIGITAL”.

Uaktualnienie (Auro-3D)

Auro-3D:

Sygnał wejściowy jest dekodowany za pomocą dekodera Auro-3D.

Ta opcja jest zawsze dostępna w modelach z obsługą trybu Auro-3D.

Dostępne tryby dźwięku to Auro-3D lub Auro-2D Surround, kiedy dla “Tryb dekodowania” wybrano ustawienie “Auro-3D”.

powrót do góry