Ustawienie obrazu

Można ustawić jakość obrazu.

Można ustawić, jeżeli parametr “Konwersja video” i ustawiony jest na “On”. link

Opcję tę można ustawić, jeżeli do każdego źródła sygnału przypisana jest opcja “HDMI”, “COMP” lub “VIDEO”. link

Opcje takie jak “Kontrast”, “Jasność”, “Nasycenie”, “Redukcja szumów” i “Wzmocnienie” można ustawiać, dla parametru “Tryb obrazu” wybrano opcję “Użytkownik”.

Ustawienia “Ustawienie obrazu” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Nie można ustawić opcji “Ustawienie obrazu”, jeśli na wejście podawane są sygnały 4K.

Tryb obrazu

Wybierz żądany tryb obrazu odpowiedni do sygnałów wideo i środowiska odtwarzania.

Standard:

Tryb standardowy jest odpowiedni dla większości środowisk wyświetlania w salonie.

Film:

Tryb odpowiedni do oglądania filmów w ciemnym pokoju (np. w pomieszczeniu kina domowego).

Żywy:

Tryb powodujący, że grafika gier itp. jest jaśniejsza i żywsza.

Strumieniowanie:

Tryb odpowiedni dla źródeł wideo z niskimi szybkościami transmisji.

ISF Day:

Tryb odpowiedni do oglądania filmów w jasnym pokoju w ciągu dnia.

ISF Night:

Tryb odpowiedni do oglądania filmów w ciemnym pokoju w nocy.

Użytkownik:

Ręczne ustawianie jakości obrazu.

Wył.:

To urządzenie nie reguluje jakości obrazu.

Dwa specjalne tryby regulacji, ISF dzień i ISF noc, powinny być używane przez wykwalifikowanego technika serwisowego do regulacji kalibracji kolorów, aby była odpowiednia do warunków instalacji.
Zalecamy, aby ustawienia i korekty były wykonywane przez technika z certyfikatem ISF.

Ustawienia te można także skonfigurować za pomocą “Tryb obrazu” w menu opcji. link

Ustawienia domyślne są następujące.

Dla źródeł wejściowych “Online Music” i “iPod/USB”: Strumieniowanie

Dla źródeł wejściowych innych niż “Online Music” i “iPod/USB”: Wył.

Kontrast

Regulacja kontrastu obrazu.

-50 – +50 (Domyślne : 0)

Jasność

Regulacja jasności obrazu.

-50 – +50 (Domyślne : 0)

Nasycenie

Regulacja nasycenia koloru.

-50 – +50 (Domyślne : 0)

Redukcja szumów

Służy do zmniejszania całkowitych zakłóceń sygnału wideo.

Niska / Średnia / Wysoka / Wył. (Domyślne : Wył.)

Wzmocnienie

Ustawienie to uwypukla kontury obrazu.

0 – +12 (Domyślne : 0)

powrót do góry