Tryby i parametry dźwięku otaczającego

Uaktualnienie (Auro-3D)

∗1 - ∗3, ∗6 - ∗10 : Tryby i parametry dźwięku otaczającegolink

Można to wybrać, gdy odtwarzany jest sygnał Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

Można to wybrać, gdy odtwarzany jest sygnał Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos lub DTS.

Parametr ten można wybrać, gdy odtwarzany jest sygnał Dolby Digital, lub DTS lub DVD-Audio.

W czasie odtwarzania w trybie Pure Direct, parametry dźwięku otaczającego są takie same, jak w trybie Direct.

To ustawienie jest dostępne, gdy opcja “Tryb subwoofera” w menu jest ustawiona na “LFE+Main”. link

Parametr ten nie jest dostępny, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Włącz”. link

Tej pozycji nie można ustawić jeżeli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey® (kalibracji głośników).

Nie jest dostępne, gdy “MultEQ® XT32” w menu jest ustawione na “Wył.”. link

Parametr ten może być ustawiony, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał analogowy PCM 48 kHz lub 44,1 kHz.

Można to ustawić, jeśli sygnał wejściowy nie zawiera sygnału Auro-3D lub jeśli sygnał wejściowy Auro-3D nie zawiera przednich górnych kanałów.

powrót do góry