Odtwarzanie z iPod

Do podłączenia iPoda z portem USB na tym urządzeniu, w celu odtwarzania muzyki zapisanej na iPodzie, można użyć kabla USB dostarczanego wraz z iPodem.

Informacje o modelach iPod, które można używać do odtwarzania dźwięku na tym urządzeniu, można znaleźć w części “Supported iPod/iPhone models” link.

Aby uzyskać informacje jak odtwarzać na tym urządzeniu pliki muzyczne zapisane na iPhone, iPod touch, iPad lub iTunes, patrz Funkcja AirPlaylink.

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania służące do wykonania tej operacji

powrót do góry