Sterowanie IP

Umożliwia komunikację sieciową w trybie oczekiwania.

Wył. w trybie gotowości
(Domyślne):

W trybie oczekiwania funkcje sieciowe są zawieszone.

Zawsze wł.:

W trybie oczekiwania funkcje sieciowe są aktywne. Urządzenie główne może być obsługiwane za pomocą kontrolera zgodnego z siecią.

W przypadku korzystania z funkcji sterowania przez przeglądarkę lub oprogramowania Marantz Remote App, należy jednocześnie ustawić wartość ustawienia “Sterowanie IP” na “Zawsze wł.”.

UWAGA

W przypadku ustawienia parametru “Sterowanie IP” na “Zawsze wł.”, w trybie oczekiwania urządzenie pobiera większą moc.

powrót do góry