Wskazówki

Nie chcę przez pomyłkę ustawić zbyt dużej głośności

Ustaw górny limit głośności w opcji “Ograniczenie głośności”. Zapobiega to przypadkowemu nadmiernemu zwiększeniu głośności np. przez dzieci. Opcję tę można ustawić dla każdej strefy. link, link

Chcę, aby po włączeniu zasilania przywrócone zostało ostatnie ustawienie głośności

Po włączeniu zasilania, gdy zasilanie było ustawione na tryb czuwania, domyślnie przywracany jest ostatnio ustawiony poziom głośności. Aby użyć stałego poziomu głośności, ustaw opcję poziomu głośności po włączeniu zasilania w menu “Głośność po włączeniu”. Opcję tę można ustawić dla każdej strefy. link, link

Chcę, aby podczas odtwarzania dźwięku subwoofer zawsze był używany

W zależności od rodzaju sygnału wejściowego i trybu dźwięku subwoofer może nie być używany. W przypadku ustawienia parametru “Tryb subwoofera” na “LFE+Main”, subwoofer będzie zawsze odtwarzał dźwięk. link

Chcę, aby głos ludzki w filmach był bardziej wyraźny

Za pomocą opcji “Ustaw. poziom dialogów” ustaw żądany poziom głośności. link

Chcę utrzymać wysoki poziom tonów niskich i wysokich podczas odtwarzania z niską głośnością

Ustaw “Dynamic EQ” w menu na “Włącz”. Jest to ustawienie korygujące charakterystykę częstotliwości, polegające na zwiększeniu natężenia dźwięków niskich i wysokich podczas odtwarzania z niską głośnością. link

Chcę, aby w audycjach telewizyjnych i filmach poziom dźwięku był regulowany automatycznie

Włącz opcję “Dynamic Volume”. Zmiany poziomu głośności (między scenami cichymi i głośnymi) w programach telewizyjnych lub w przypadku filmów są regulowane automatycznie do żądanego poziomu. link

Chcę uzyskać optymalne parametry odtwarzania po zmianie konfiguracji/pozycji głośników lub zmianie głośników.

Przeprowadź Ustawienia Audyssey®. Ustawienia głośników zostaną dostosowane automatycznie do nowego środowiska odsłuchowego. link

Chcę połączyć wybrane źródło wideo z aktualnie wybraną muzyką

Ustaw “Wybór video” w opcji menu na “Włącz”. Możliwe jest łączenie aktualnie odtwarzanej muzyki z żądanym źródłem wideo z Set-top Box lub odtwarzacza DVD itp. podczas słuchania muzyki z radia, odtwarzacza CD, gramofonu, radia internetowego lub przez Bluetooth. link

Chcę wyświetlić zdjęcia z serwisu Flickr równocześnie słuchając radia internetowego

Po wyświetleniu zdjęć z serwisu Flickr uruchom pokaz slajdów na ekranie odtwarzania muzyki z radia internetowego. link

Chcę usunąć nieużywane źródła sygnałów

Oznacz wybrane źródła sygnału jako nieużywane za pomocą opcji “Ukrycie źródeł” w menu. Dzięki temu nieużywane źródła sygnału będą pomijane podczas korzystania z przełącznika wyboru źródeł INPUT SELECTOR. link

Chcę jednocześnie odtwarzać w domu, we wszystkich strefach tę samą muzykę.

Ustaw “Wszystkie strefy stereo” w opcji menu na “Start”. Muzykę można odtwarzać w innym pomieszczeniu (ZONE2/ZONE3) jednocześnie z odtwarzaniem w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE). link

Chcę zminimalizować opóźnienie sygnałów wideo podczas korzystania z konsoli gier

Jeżeli dochodzi do opóźnienia między naciśnięciem przycisków kontrolera a wykonaniem odpowiedniej operacji, ustaw parametr “Tryb video” w menu na opcję “Gry”. link

powrót do góry