Tryb serwisowy

Używany podczas konserwacji przez pracownika serwisu Marantz lub instalatora. Z reguły ten tryb nie jest przydatny dla użytkownika, jedynie dla przeszkolonego technika serwisowego lub instalatora.

UWAGA

Funkcji tej użyj wyłącznie na polecenie pracownika serwisu Marantz lub instalatora.

powrót do góry