Parametr surround

Użytkownik może dopasować efekty przestrzenne dźwięku surround do własnych preferencji.

Pozycje (parametry), które można zmieniać zależą od źródła sygnału wejściowego oraz aktualnie wybranego trybu dźwiękowego. Dokładniejsze informacje o parametrach, jakie można ustawić podano w “Tryby i parametry dźwięku otaczającego” link.

Niektóre ustawienia nie mogą być wykonywane w czasie, gdy odtwarzanie jest zatrzymane. Wykonaj ustawienia w czasie odtwarzania.

Ustawienia “Parametr surround” są zapisywane dla każdego trybu dźwięku.

Cinema EQ

Dodaje nieco łagodności wyższym tonom w ścieżkach dźwiękowych filmów, aby wygładzić dźwięk i poprawić jego przejrzystość.

Włącz:

“Cinema EQ” jest stosowany.

Wył.
(Domyślne):

“Cinema EQ” nie jest stosowany.

Loudness Management

Ustawienie to decyduje, czy dźwięk jest odtwarzany zgodnie z parametrami “Kompresja dynamiki”, czy też jest odtwarzany bezpośrednio bez kompresji dynamiki dźwięku zapisanego na płycie.

Włącz
(Domyślne):

Wyjścia są podane w oparciu o włączenie ustawień dokonanych w “Kompresja dynamiki” i “Dialog normalization function” link.

Wył.:

Parametry “Kompresja dynamiki” i “Normalizacja dialogów” są wyłączone, a sygnał z płyty jest odtwarzany w oryginalnym brzmieniu.

“Loudness Management” może być ustawione, gdy jest wysyłany sygnał Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

Kompresja dynamiki

Kompresja dynamiki (różnica między najgłośniejszym i najcichszym dźwiękiem).

Automatyczna:

Włączenie/wyłączenie automatycznej kompresji dynamiki zgodnie ze źródłem.

Niska / Średnia / Wysoka:

Ustawia poziom kompresji.

Wył.:

Kompresja dynamiki jest zawsze wyłączona.

“Kompresja dynamiki” może być ustawione, gdy jest wysyłany sygnał Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

Ustawieniem standardowym jest “Wył.”. Gdy źródłem sygnału wejściowego jest Dolby TrueHD lub Dolby Atmos, domyślnym ustawieniem jest “Automatyczna”.

Można to ustawić, gdy “Loudness Management” jest ustawiony na “Włącz”.

Efekty niskiej częst.

Ustawienie poziomu efektów niskiej częstotliwości (LFE).

Gdy parametr “Tryb wejściowy” ma ustawioną wartość inną niż “7.1CH IN”

-10 dB – 0 dB (Domyślne : 0 dB)

Gdy parametr “Tryb wejściowy” ma ustawioną wartość “7.1CH IN”

0 dB / +5 dB / +10 dB / +15 dB (Domyślne: +10 dB)

W celu prawidłowego odtwarzania różnych zapisów, zalecamy ustawienie następujących wartości.

Źródła Dolby Digital : 0 dB

Źródła filmowe DTS : 0 dB

Źródła muzyczne DTS : -10 dB

Uaktualnienie (Auro-3D)

Auro-Matic 3D Ustaw.

Wybiera Auro-Matic 3D Ustaw. w celu dokładnego dopasowania odtwarzania Auro-3D do konkretnego materiału audio.

Małe:

Małe doskonale nadaje się do muzyki pop i muzyki kameralnej lub do filmów z dużą ilością dialogów. (np. komedii)

Średnie (Domyślne):

Średnie najlepiej sprawdza się w przypadku jazzu lub standardowych filmów i programów telewizyjnych.

Duże:

Duże idealny w przypadku nagrań wykonanych w dużej przestrzeni. (np. nagrań orkiestry lub filmów akcji z dużymi wybuchami.)

Mowa:

Mowa doskonale nadaje się do nagrań, w których przeważają dialogi (np. wiadomości) i w których praktycznie nie występują charakterystyczne informacje przestrzenne.

Opcję tę można wybrać, jeśli zostanie ustawiony tryb dźwięku Auro-3D.

Opcji tej nie można wybrać, jeśli sygnał wejściowy zawiera sygnały Auro-3D z kanałem górnym.

Uaktualnienie (Auro-3D)

Auro-Matic 3D Siła

Zmiany poziomu kanałów zmiksowanych w górę w stosunku do oryginalnego sygnału wejściowego.
Wartość mieści się w zakresie od 1 (brak miksowania w górę) do 16 (najwyższy poziom, który zapewnia maksymalny efekt).

1–16 (Domyślnie: 10)

Opcję tę można wybrać, jeśli zostanie ustawiony tryb dźwięku Auro-3D.

Opcji tej nie można wybrać, jeśli sygnał wejściowy zawiera sygnały Auro-3D z kanałem górnym.

Poziom w kan. centr.

Rozprowadza wyjście dialogowe z kanału centralnego do kanałów przednich lewego i prawego i poszerza obraz dźwiękowy z przodu.

0.0 – 1.0

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest DTS Neo:X.

Im mniejsza wartość, tym więcej dialogów jest skoncentrowanych w kanale centralnym. Im większa wartość, tym więcej dialogów trafia do kanałów przednich prawego i lewego i tym bardziej dźwięk zostaje poszerzony z przodu.

Rozpiętość centralne

Rozłożenie centralne rozszerza sygnał środkowego kanału na prawy i lewy przedni głośnik, aby sprawić wrażenie szerszego dźwięku przedniego dla odbiorcy. Jest zoptymalizowany i stworzony głównie dla odtwarzania zawartości muzyki stereo.

Włącz:

Korektor “Rozpiętość centralne” jest stosowany.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja “Rozpiętość centralne” nie jest używana.

Opcję tę można wybrać, jeżeli wybranym trybem dźwiękowym jest Dolby Surround.

Wybór głośników

Umożliwia skonfigurowanie ustawień głośników emitujących dźwięk.

Gdy trybem dźwięku jest “DTS Neo:X”

Tył Surround:

Dźwięk jest wyprowadzany z tylnych głośników dźwięku otaczającego.

Górne:

Dźwięk jest wyprowadzany z przednich głośników górnych.

Rozszerzające:

Dźwięk jest wyprowadzany z przednich głośników rozszerzających.

Tylne/Górne:

Odtwarza dźwięk z tylnego głośnika surround i przedniego głośnika górnego.

Tylne/Rozszerzające:

Odtwarza dźwięk z tylnego głośnika surround i przedniego głośnika górnego.

Górne/Rozszerzające:

Odtwarza dźwięk z przedniego głośnika górnego i przedniego głośnika rozszerzającego.

Można to wybrać podczas korzystania z któregokolwiek z głośników tylnego surround, przedniego szerokiego lub przedniego wysokiego.

Gdy trybem dźwięku jest oryginalny tryb dźwięku

Podłogowe (Domyślne):

Odtwarzanie bez wysokich głośników.

Podłogowe i górne:

Odtwarzanie z wysokimi głośnikami.

Frontowe:

Odtwarzanie wyłącznie z głośnikami z przodu głośnika surround.

Subwoofer

Włączenie lub wyłączenie subwoofer.

Włącz
(Domyślne):

Subwoofer jest używany.

Wył.:

Subwoofer nie jest używany.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest “Direct” lub “Stereo”, a w menu “Tryb subwoofera” jest ustawiony na “LFE+Main”. link

Domyślne

Ustawienia “Parametr surround” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry