Ustawienia

Skonfiguruj ustawienia proxy i adresu IP.

Jeśli używasz routera szerokopasmowego (funkcja DHCP), informacje wymagane do połączenia z siecią, takie jak adres IP, zostaną automatycznie skonfigurowane, ponieważ funkcja DHCP jest ustawiona na “Włącz”, w ustawieniach domyślnych tego urządzenia.

Wprowadzaj informacje o Adres IP, Maska podsieci, Brama standardowa i serwerze DNS, tylko podczas przypisywania stałego adresu IP lub łączenia z siecią bez funkcji DHCP.

Skonfiguruj ustawienia proxy w przypadku korzystania z serwera proxy, aby połączyć się z Internetem.

DHCP

Określa sposób podłączenia do sieci LAN.

Włącz
(Domyślne):

Skonfiguruj ustawienia sieciowe automatycznie za pomocą posiadanego routera.

Wył.:

Skonfiguruj ustawienia sieciowe ręcznie.

Adres IP

Ustaw adres IP w poniżej określonym zakresie.

Sieciowa funkcja audio nie może być użyta, jeżeli adres IP nie zostanie ustawiony prawidłowo.

CLASS A:10.0.0.1 - 10.255.255.254

CLASS B:172.16.0.1 - 172.31.255.254

CLASS C:192.168.0.1 - 192.168.255.254

Maska podsieci

Podłączając modem xDSL lub odpowiednią kartę do amplitunera, wprowadź maskę podsieci podaną w dokumentacji dostarczonej przez dostawcę usług sieciowych. Normalnie maska ta ma wartość 255.255.255.0.

Brama standardowa

Podłączając do bramy sieciowej (router) wprowadź jego adres IP.

Preferowany DNS, Alternatywny DNS

Jeżeli w dokumentacji dostarczonej przez dostawcę usług DNS podano tylko jeden adres DNS, to wprowadź go jako “Preferowany DNS”. Jeśli dostawca usług internetowych zapewnia dwa adresy DNS, wpisz zarówno adres “Preferowany DNS”, jak i “Alternatywny DNS”.

Proxy

Wykonaj te ustawienia w sytuacji kiedy amplituner podłączony jest do Internetu poprzez serwer proxy.

Ustawienia proxy wprowadź tylko jeśli korzystasz z sieci internet poprzez serwer proxy w sieci wewnętrznej lub serwer proxy dostawcy usługi internetowej.

Wł. (Adres):

Wybierz wprowadzając poprzez adres.

Wł. (Nazwa):

Wybierz wprowadzając poprzez nazwę domeny.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącza serwer proxy.

Port

Wpisz numer portu.

Jeżeli nie można uzyskać połączenia z Internetem, ponownie sprawdź podłączenia oraz ustawienia. link

Jeśli jednak nie posiadasz wiedzy na temat podłączeń internetowych, skontaktuj się z ISP (Dostawcą usług internetowych) lub sklepem, w którym komputer został nabyty.

powrót do góry