Wyjście wyzwalania 1 / Wyjście wyzwalania 2

Wybierz warunki włączenia wyjścia wyzwalania.

Więcej informacji o podłączeniu wtyków TRIGGER OUT można znaleźć w punkcie Gniazdo DC OUTlink.

Ustawienia dla strefy (MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3)

Wyjście wyzwalające (Trigger out) uaktywniane jest przez połączenie z zasilaniem strefy ustawionej na “Włącz”.

Ustawienia dla źródła sygnału wejściowego

Włącza wyzwalacz, gdy wybrane jest źródło wyjściowe ustawione na “Włącz”.

Przy ustawieniach dla monitora HDMI

Włącza wyzwalacz, gdy jest wybrany monitor HDMI ustawiony na “Włącz”.

Włącz:

Uaktywnione wyjście wyzwalające.

– – –:

Wyjście wyzwalające nie jest w tym trybie uaktywnione.

powrót do góry