Fjärrkontrollens funktionsområde

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn när du använder den.

Tillbaka upp