Visning

Huvuddisplay

Detta fönster visar källans namn, ljudläget, inställningsvärden och annan praktisk information.

Standarddisplay

Name Main display Standard

Belysning

När strömmen slås på till enheten lyser det omgivande området blått. Inställningen kan ändras så att ljuset inte tänds. länk

Volymindikator

Indikator för ingångskälla

Namnet på den för närvarande valda ingångskällan visas.

Om ingångskällans namn har ändrats med “Byt namn på källa” på menyn visas ingångskällans namn efter ändringen. länk

Radiodisplay

Dessa indikatorer visar mottagningsförhållanden när “Tuner”-mottagarna används.

Name Main display TUNER N

Denna indikator tänds när stationen är rätt inställd.

I FM-läget tänds denna vid mottagning av stereosändningar.

Indikator för sleep-timer

Name Main display SLEEP

Denna lyser när sovläge valts. länk

ZONE2/ZONE3-strömdisplay

Name Main display ZONE2

Denna tänds när strömmen till ZONE2 (annat rum) slås på. länk

Denna tänds när strömmen till ZONE3 (annat rum) slås på. länk

Sub-display

Name Display N

Indikatorer för ingångssignal

Indikatorn som motsvarar ingångssignalen lyser. länk

Avkodarindikator

Dessa lyser när Dolby- eller DTS-signaler matas in eller när Dolby- eller DTS-avkodaren körs.

Audyssey®-inställningar

Denna lyser då “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” eller “Audyssey LFCTM” har ställts in. länk

Stationsmottagningsindikatorer

Dessa indikatorer visar mottagningsförhållanden när “Tuner”-mottagarna används.

TUNED: Denna indikator tänds när stationen har ställts in rätt.

STEREO: Denna indikator lyser vid mottagning av FM-stereosändningar.

RDS: Denna indikator lyser vid mottagning av RDS-sändningar.

Indikatorer för bildskärmsutgång

Denna indikator tänds när en HDMI- monitor är ansluten. Med inställningen “Auto (två skärmar)” tänds indikatorerna enligt anslutningsstatusen.

MULTI ZONE-indikator

Denna tänds när strömmen till ZONE2 eller ZONE3 (annat rum) slås på. länk

Indikator för sleep-timer

Denna lyser när sovläge valts. länk

MUTE-indikatorn

Denna indikator blinkar när ljudet är avstängt. länk

Volymindikator

Informationsfönster

Detta fönster visar källans namn, ljudläget, inställningsvärden och annan praktisk information.

Indikator för fronthögtalare

Lyser enligt inställningarna för fronthögtalarna A och B.

Kanalindikatorer för in-/utsignal

Kanalen för in-/utsignaler visas enligt inställningarna för “Indikator för kanaler”. länk

När “Indikator för kanaler” ställs in på “Utgång” (standard) Indikatorerna lyser när ljudsignaler skickas ut från högtalarna.

Om “Indikator för kanaler” är ställt på “Ingång” visar lamporna de kanaler som har ingångssignaler.

Vid uppspelning av HD Audio-källor lyser Disp_EXT -indikatorn när en signal från en extern kanal (en annan kanal än front, center, surround, bakre surround, främre höjd, frontsido eller LFE) tas emot.

Tillbaka upp