Audyssey®-inställningar

För att mäta placerar du mikrofonen för inställning och mätning på flera ställen i avlyssningsområdet. För bästa resultat rekommenderar vi att du mäter från sex eller fler olika positioner så som visas i illustrationen (upp till åtta positioner).

När du mäter på den andra och efterföljande positionen ska du montera mikrofonen för inställning och mätning inom 60 cm från den första mätpositionen (första lyssningspositionen).

Om du utför Audyssey®®-inställningar aktiveras funktionerna Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™. länk

Pict AutoSetup 5.1

Angående grundläggande avlyssningsposition

Den centrala avlyssningsplatsen avser den mest centrala platsen där man normalt sitter när man är i lyssningsmiljön. Placera mikrofonen på den vanligaste avlyssningspositionen innan du påbörjar Audyssey®-installationen.

Audyssey MultEQ® XT32 använder mätningar från den här positionen för att räkna ut högtalaravstånd, nivå, polaritet och den optimala delningsfrekvensen för subwoofern.

Om Audyssey Sub EQ HT™

Audyssey Sub EQ HT™ skapar en perfekt integrering mellan två subwoofers genom att först kompensera för nivå- och fördröjningsskillnader och sedan applicera Audyssey MultEQ® XT32 gemensamt på båda subwoofers.

För att använda Audyssey Sub EQ HT™ måste du välja “Mät (2 högt.)” i “Välj kanal”. länk.

OBSERVERA

Gör rummet så tyst som möjligt. Bakgrundsljud kan påverka mätningarna i rummet. Stäng fönster och stäng av elektroniska enheter (radioapparater, luftkonditionerare, lysrör osv.) Mätningarna kan påverkas av de ljud som sänds ut av sådana enheter.

Placera under mätningsprocessen mobiltelefoner utanför lyssningsrummet. Mobiltelefonsignaler kan avbryta mätningarna.

Stå inte mellan högtalarna och mikrofonen medan du mäter och ta bort eventuella hindrande föremål. Montera dessutom mikrofonen för inställning och mätning minst 50 cm från väggen. Om detta inte efterföljs blir resultaten felaktiga.

Under mätningen hörs testtoner från högtalare och subwoofers men det är normalt. Om det finns bakgrundsljud i rummet ökar volymen på testtonerna.

Om du använder VOLUME kurosankaku   Sankaku-Reverse på fjärrkontrollen eller VOLUME på huvudenheten under mätningen avbryts mätningen.

Mätningar kan inte göras när hörlurar är anslutna. Koppla ur hörlurarna innan du utför Audyssey®-inställningar.

Tillbaka upp