Ingångsval

Ställ in ljudingångsläget för varje ingångskälla.

De ingångslägen som kan väljas kan variera beroende på ingångskällan.

“Ingångsval”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Ingångsläge

Ställ in ljudingångslägena för de olika ingångskällorna.

För normal användning rekommenderar vi att du ställer in ljudinmatningsläget på “Automatisk”.

Automatisk
(Standard):

Identifiera insignalen automatiskt och starta uppspelningen.

HDMI:

Spela endast signaler från HDMI-ingång.

Digital:

Spela endast signaler från digital ljudingång.

Analog:

Spela endast signaler från analog ljudingång.

7.1CH IN:

Endast signaler från 7.1CH IN-anslutningen spelas upp.

Em DIG. -indikator lyser på displayen när digitala signaler sänds in korrekt. Om DIG. -indikatorn inte tänds, kontrollera “Ingångstilldelning” och anslutningarna. länk

Om “HDMI-styrning” ställs in på “På”, och en TV som är kompatibel med ARC ansluts via HDMI MONITOR 1-anslutningarna är ingångsläget med ingångskällan “TV Audio” fast inställd på ARC.

När en eARC-kompatibel TV ansluts till HDMI MONITOR 1-uttaget låses ingångsläget till eARC när ingångskällan är “TV Audio”.

Det går inte att ställa in ljudläget om ingångsläget är “7.1CH IN”.

Tillbaka upp