Byt namn på källa

Byt displaynamn för ingångskällan.

Detta är lämpligt när namnet på utrustningen och den här enhetens ingångskälla är olika. Du kan ändra namnet efter eget önskemål. När namnbytet är klart visas namnet på den här enhetens display och menyskärmen.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray /
Game / AUX1 / AUX2 /
Media Player / CD /
TV Audio / Phono:

Byt displaynamn för ingångskällan.

Ange st.värd:

Inställningarna för “Byt namn på källa” återställs till standardinställningarna.

Upp till 12 tecken kan anges.

Tillbaka upp