Bakpanelen

Name Rear Small1 A75U

Antennanslutningar för Bluetooth/trådlöst LAN

Används för att ansluta de medföljande externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar som behövs för nätverksanslutning till trådlöst LAN eller för anslutning till handhållen enhet via Bluetooth. länk

Placera de externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar jämnt över skruvuttagen på baksidan.
Vrid medurs tills antennerna är fullständigt anslutna.
Rotera antennen uppåt för att få bästa mottagning.
Pict AntennaAngle A75U

DC OUT-uttag

Används för anslutning av enheter som har triggerfunktion. länk

Digitala ljudanslutningar (DIGITAL AUDIO)

Används för anslutning av enheter som har digitala ljudanslutningar.

RS-232C-anslutning

Används för att ansluta automatiska kontroller för hemmet med RS-232C-anslutning. Mer information om seriell styrning av den här enheten finns i bruksanvisningen till styrenheten för hemautomatisering.

Utför nedanstående operation innan.

Så på strömmen till apparaten.
Stäng av strömmen till apparaten från den externa styrenheten.
Kontrollera att den här enheten är i standby-läget.
Name Rear Small2 A75U

FLASHER IN-uttag

Används när en styrdosa eller liknande används för att kontrollera enheten.

SIGNAL GND-anslutning

Används för att ansluta en jordkabel till skivspelaren. länk

NETWORK-anslutning

Används för att ansluta en LAN-kabel då man ansluter till ett trådanslutet LAN. länk

REMOTE CONTROL-uttag

Används för anslutning av infraröda mottagare/sändare så att den här enheten och externa enheter ska kunna kontrolleras från ett annat rum. länk

Video-anslutningar (VIDEO)

Används för anslutning av enheter som har videoanslutningar.

HDMI-kontakter

Används för anslutning av enheter som har HDMI-kontakter.

Elanslutning (AC IN)

Används för anslutning av nätkabeln. länk

Name Rear Small3 A75U

FM/AM-antennanslutningar (ANTENNA)

Används för att ansluta en FM-antenn eller AM-ramantenn. länk

Analoga ljudanslutningar (AUDIO)

Används för anslutning av enheter som har analoga ljudanslutningar.

7.1-kanalingångar (7.1CH IN)

Används för att ansluta till enheter som har flerkanalsutgångar för ljudet. länk

BALANCED XLR PRE OUT-anslutningar

Används för att ansluta en strömförstärkare med BALANCED XLRingångsuttag. länk

UNBALANCED RCA PRE OUT-anslutningar

Används för att ansluta en strömförstärkare med UNBALANCED RCAingångsuttag. länk

Komponentvideo-anslutningar (COMPONENT VIDEO)

Används för anslutning av enheter som har komponentvideoanslutningar.

OBSERVERA

Rör inte vid de inre kontaktblecken i kontakterna på den bakre panelen. Du kan avge laddningar av statisk elektricitet som medför att enheten skadas permanent.

Tillbaka upp