Tips

Jag vill inte att volymen av misstag ska bli för hög

Ställ in maxvolymen på “Max volym” i menyn i förväg. Det förhindrar att barn eller andra oavsiktligt ökar volymen för mycket. Du kan ställa in detta för respektive zon. (Volymlänk, Max volymlänk)

Jag vill hålla samma volymnivå när jag slår på strömmen

Standardinställningen är att samma volyminställning som vid senaste aktivering av standby på den här enheten används när strömmen slås på igen utan att ändras. Om du vill använda samma volymnivå när systemet startas anger du “Volym vid start” i menyn. Du kan ställa in detta för respektive zon. (Volymlänk, Volym vid startlänk)

Jag vill att ljudet alltid ska höras från subwoofern

Det kanske inte hörs något ljud från subwoofern beroende på ingångssignal och ljudläge. Om du ställer in “Subwooferläge” i menyn på “LFE+Main” hörs alltid ljud från subwoofern. länk

Jag vill att röster ska höras tydligare i filmer

Använd “Justera mittkanalsnivå” i menyn för att justera nivån. länk

Jag vill hålla basen och klarheten intakt under uppspelning på låg volym

Ställ “Dynamic EQ” i menyn på “På”. Den här inställningen korrigerar frekvensområdet så att du hör ett tydligt ljud utan att basen försvinner trots att uppspelningen görs på låg volym. länk

Jag vill att volymen ska justeras automatiskt vid olika innehåll, t.ex. i TV-program och filmer

Ställ in “Dynamic Volume” i menyn. Volymskillnader (mellan tysta och högljudda scener) i TV-program eller filmer justeras automatiskt till önskad nivå. länk

Jag vill ställa in den bästa avlyssningsmiljön efter att ha ändrat konfigurationen/läget för högtalarna eller bytt ut en högtalare mot en ny

Utför Audyssey®-inställningar. Därefter ställer du automatiskt in de bästa högtalarinställningarna för en ny avlyssningsmiljö. länk

Jag vill kombinera en video med aktuell musik

Ställ in “Videoval” på “På” i menyn. Du kan kombinera aktuell musik med valfri videokälla från en set-top-box eller DVD o.s.v. medan du lyssnar på musik från radion, CD, Phono, HEOS-musik, USB eller Bluetooth. länk

Jag vill hoppa över ingångskällor som inte används

Ställ in oanvända ingångskällor för “Dölj källor” i menyn. Detta gör att du kan hoppa över oanvända ingångskällor när du vrider på denna enhets INPUT SELECTOR-kontroll. länk

Jag vill lyssna på samma musik i alla zoner vid partyn i hemmet osv.

Ställ in “Stereo till alla zoner” på “Starta” i menyn. Du kan spela upp musik i ett annat rum (ZONE2, ZONE3) samtidigt som den spelas upp i MAIN ZONE. länk

Jag vill minimera fördröjningen i videosignaler när jag spelar spel på min spelkonsol

Ställ in “Videoläge” i menyn på “Spel” om bilden blir fördröjd i förhållande till knapptryckningarna på spelkonsolens kontroll. länk

Jag vill styra den här enheten via min TV-fjärrkontroll

Välj “AV Receiver” på en TV-meny som till exempel “Ingång” Flower Mark eller “Styr anslutna HDMI-enheter” Flower Mark . Smartmeny på den här enheten visas på TV:n. Du kan välja i Smartmeny med din TV-fjärrkontroll.

Valmetoden varierar beroende på TV-apparat. Mer information finns i bruksanvisningen för din TV.

Tillbaka upp