Audyssey®

Ställ in Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™. Dessa kan väljas efter att Audyssey®-inställning har utförts.

För ytterligare information om Audyssey-teknik, se Förklaring av termerlänk.

“MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Referensnivå Offset”, “Dynamic Volume”, “Audyssey LFC™” och “Dämpningsnivå” sparas för varje ingångskälla.

När ljudläget är valt till “Direct”- eller “Pure Direct”-läget kan inte inställningarna för “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” eller “Audyssey LFC™” ändras.

När ljudläget är i “DTS Virtual:X” eller ljudläget innehåller “+Virtual:X” i ljudlägesnamnet kan inställningarna “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” och “Audyssey LFC™” inte konfigureras.

Detta kan inte anges när ingångsläge är inställt på “7.1CH IN”.

MultEQ® XT32

MultEQ® XT32 korrigerar både problem med tid och frekvens i avlyssningsområdet utifrån mätresultat i “Audyssey®-inställningar”. Valet görs från tre typer av kompensationskurvor. Det är lämpligt att använda “Reference”.

Reference
(Standard):

Väljer de kalibrerade standardinställningarna med en lätt dämpning i höga register vilket passar bra för filmer.

L/R Bypass:

Väljer referensinställningen men går förbi MultEQ® XT32 i vänster och höger fronthögtalare.

Flat:

Väljer den kalibrerade standardinställningen som är optimerad för små rum där lyssnaren sitter nära högtalarna.

Av:

Använd inte “MultEQ® XT32”.

Vid användning av hörlurar är “MultEQ® XT32” automatiskt inställd på “Av”.

Dynamic EQ

Lösa problemet med försämrad ljudkvalitet eftersom volymen minskas med hänsyn till människans hörsel och rummets akustik.

Fungerar med MultEQ® XT32.


(Standard):

Använd “Dynamic EQ”-equalizern.

Av:

Använd inte “Dynamic EQ”.

När menyns “Dynamic EQ”-inställning är påsatt till “På” är det inte möjligt att utföra justering av “Ton”. länk

Detta kan ställas in genom att trycka på DYNAMIC EQ på huvudenheten.

Referensnivå Offset

Med Audyssey Dynamic EQ® menas standardfilmers mixnivå. Den gör justeringar för att behålla referensrespons- och surroundinneslutningen när volymen sänks från 0 dB. Filmreferensnivån används dock inte alltid i musik- eller annat icke-filminnehåll. Dynamic EQ referensnivåkompensationen ger tre olika kompensationer från filmnivåreferensen (5 dB, 10 dB och 15 dB) som kan väljas när innehållets blandningsnivå inte är enligt standard. Lämpliga inställningsnivåer för olika innehåll visas nedan.

0 dB (Filmreferens)
(Standard):

Optimerat för innehåll som t.ex. filmer.

5 dB :

Välj den här inställningen för innehåll som har en stor dynamisk räckvidd, som klassisk musik.

10dB:

Välj den här inställningen för jazz eller annan musik som har en bredare dynamisk räckvidd. Den här inställningen ska också väljas för TV-innehåll eftersom det vanligtvis är mixat vid 10 dB lägre än filmreferensen.

15dB:

Välj den här inställningen för pop/rockmusik eller annat material som är mixat vid höga lyssningsnivåer och har en komprimerad dynamisk räckvidd.

Inställningen är aktiverad när “Dynamic EQ” är “På”. länk

Dynamic Volume

Lösa problemet med stora variationer i volym mellan TV, filmer och annat innehåll (mellan tysta och högljudda passager osv.) genom att automatiskt anpassa sig till användarens personliga volyminställningar.

Fungerar med MultEQ® XT32.

Heavy:

Störst justering av svagaste och starkaste ljuden.

Medium:

Medeljustering av starkaste och svagaste ljuden.

Light:

Minst justering av starkaste och svagaste ljuden.

Av
(Standard):

Använd inte “Dynamic Volume”.

Om “Dynamic Volume” har angetts till “Ja” i “Audyssey®-inställningar”, ändras inställningen automatiskt till “Medium”. länk

Detta kan ställas in genom att trycka på DYNAMIC VOLUME på huvudenheten.

Audyssey LFC™

Justerar lågfrekvensbandet för att förhindra att bas och vibrationer färdas till intilliggande rum.

Fungerar med MultEQ® XT32.

På:

Använd “Audyssey LFC™”.

Av
(Standard):

Använd inte “Audyssey LFC™”.

Dämpningsnivå

Justera hur mycket lågfrekvent innehåll ska höras. Använd högre inställningar om du har grannar nära inpå.

1 – 7 (Standard : 4)

Inställningen är aktiverad när “Audyssey LFC™” i menyn är “På”.

Tillbaka upp