Frontdisplay

Inställningar för enhetens display anges.

Dämpa display

Justerar ljusstyrkan för den här enheten.

Ljus
(Standard):

Normal ljusstyrka på displayen.

Medel:

Dämpad ljusstyrka på displayen.

Mörk:

Mycket dämpad ljusstyrka på displayen.

Av:

Stänger av displayen.

Du kan även ställa in displayen genom att trycka på DIMMER på huvudenheten.

Indikator för kanaler

Anger om insignalens eller utsignalens display ska användas för kanalindikeringen på displayen.

Ingång:

Använder insignalens display för kanalindikeringen på displayen.

Utgång
(Standard):

Använder utsignalens display för kanalindikeringen på displayen.

Tillbaka upp