Välja ljudläge

Du kan lyssna på olika typer av uppspelningslägen för surround och stereo på den här enheten.

Flerkanaligt ljudformat finns på populära film- och musikskiveformat, t.ex. Blu-ray och DVD, i digitala utsändningar och till och med i streamad film och musik från Internet-baserade abonnemangstjänster.

Den här enheten stöder uppspelning av nästan alla dessa flerkanaliga ljudformat. Den stöder även surrounduppspelning som inte har flerkanaligt ljudformat, t.ex. 2-kanaligt stereoljud.

Skivans inspelade ljudformat framgår av skivomslaget eller etiketten.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Surround RC037

Tillbaka upp