Ställa in bakgrundsljus

Du kan stänga av fjärrkontrollens bakgrundsljus.

Standardinställningen för bakgrundsljuset är på.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope BackLight RC037

Tillbaka upp