Varumärkesinformation

Logo Works Apple AirPlay

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Logo AudysseyMultEQ XT32 LFC

Tillverkad på licens från Audyssey Laboratories™. Patent sökta i USA och i övriga världen. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™ är registrerade varumärken som tillhör Audyssey Laboratories.

Logo Auro3D

Tillverkad på licens från Auro Technologies.
Auro-3D® och relaterade symboler är registrerade varumärken tillhörande Auro Technologies. Allt material i detta dokument skyddas av upphovsrättslagar och får inte återskapas, distribueras, överföras, visas, publiceras eller sändas utan skriftlig tillåtelse från Auro Technologies NV eller motsvarande ägare i fall med material från tredje part. Du får inte ändra eller ta bort meddelanden om varumärken, upphovsrätt eller annat från kopior av detta dokument.

Auro Technologies: e-post [email protected],
telefon +32-(0)-14314343, fax +32-(0)-14321224,
www.auro-technologies.com

Logo Bluetooth

Bluetooth®-ordet och logotyper är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG Inc. och all användning av dessa markeringar av D&M Holdings Inc. är licensberättigat. Alla andra varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Logo Dolby Atmos_Vision

Tillverkas under licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Surround, Dolby Vision, och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Logo DTS X_VirtualX

Mer information om DTS-patent finns på http://patents.dts.com. Tillverkad med licens från DTS, Inc. DTS, symbolen, DTS i kombination med symbolen, DTS:X, DTS:X-logotypen, Virtual:X och DTS Virtual:X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

Logo HDMI R

Termerna HDMI och High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Logo WiFi.

Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett registrerat varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Certification är ett tecken på att enheten har klarat av de korsanslutningstester som utförs av Wi-Fi Alliance, en grupp som certifierar korsanslutning mellan trådlösa LAN-enheter.

Tillbaka upp