Typer av ingångssignaler och motsvarande ljudlägen

Kuromaru-Large Den här symbolen anger standardljudläge.

Circle-Large Den här symbolen anger att ljudläget kan väljas.

Tsignal & Csound1 S73
Tsignal & Csound2 S73

Denna post kan väljas när man använder någon av högtalarna bakre surround, främre höjd, övre front, övre mitt, övre bak, bakre höjd, främre Dolby, surround Dolby eller bakre Dolby.

Standardljudläget för AirPlay-uppspelning är “Direct”.

Detta kan väljas när Dolby Atmos-signalen använder Dolby TrueHD-signalen.

Den här inställningen kan väljas om Auro-3D-signalen innehåller Dolby TrueHD.

Detta kan väljas när Dolby Atmos-signalen använder Dolby Digital Plus-signalen.

Den här inställningen kan väljas när bakre surroundhögtalare används.

Detta alternativ kan inte väljas när ett DTS(-HD)-format med en samplingsfrekvens på mer än 48 kHz matas in.

Detta alternativ kan inte väljas när ett DTS:X-format med en samplingsfrekvens på mer än 48 kHz matas in.

Den här posten kan inte väljas om ingångssignalen är Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos.

Detta kan väljas om samplingsfrekvensen för den ingående signalen är 32 kHz.

Den här inställningen kan väljas när ingångssignalen är DTS-HD Master Audio.

Den här inställningen kan väljas om Auro-3D-signalen innehåller DTS-HD Master Audio.

Den här inställningen kan väljas när ingångssignalen är DTS-HD Hi Resolution.

Den här inställningen kan väljas när ingångssignalen är DTS 96/24.

Den här inställningen kan väljas om Auro-3D-signalen innehåller flerkanalig PCM.

Den här inställningen kan väljas när ingångssignalerna innehåller signaler för bakre surround.

Detta kan väljas när Dolby Atmos-signalen använder Dolby TrueHD- eller Dolby Digital Plus-signalen.

Tillbaka upp