Ange zonen som ska användas med fjärrkontrollen

Ope ZoneOpe RC037

För att undvika oavsiktlig användning kan du ställa in för vilken zon.

Tryck och håll intryckt antingen MAIN, Z2 eller Z3 och SETUP samtidigt tills DEV.-, TV och AVP-indikatorerna blinkar grönt.

MAIN:

Vid användning av endast MAIN ZONE

Z2:

Vid användning av MAIN ZONE och ZONE2

Z3
(Standard):

Vid användning av MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3

Tillbaka upp