Ansluta FM/AM-antenner

Anslut antennen, hitta en sändning och flytta sedan antennen till den plats där det är minst brus. Fäst antennen på den här platsen med tejp e.d. (Lyssna på FM/AM-sändningarlänk)

Om du inte kan få en bra mottagningssignal är det lämpligt att använda en utomhusantenn. Mer information kan lämnas av enhetens återförsäljare.

OBSERVERA

Se till att ledarna på AM-ramantennen inte vidrör någon del av panelen.

Conne ANT A75U

Använda AM-ramantennen

Användning när den är väggupphängd

Häng upp den direkt på väggen utan montering.

Conne AM antenna1

Användning när den står ensam

Montera den enligt de översta anvisningarna.

Läs i “Montering av AM-ramantenn” innan montering.

Conne AM antenna2

Montera AM-ramantennen

Sätt stativet genom ramantennens nedre del från baksidan och böj den framåt.
Sätt i den utstående delen i det fyrkantiga hålet i stativet.
Conne AM antenna

Tillbaka upp