Personal Memory Plus-funktion

De senast använda inställningarna (ingångsläge, HDMI-utgångsläge, ljudläge, tonkontroll, kanalnivå, MultEQ® XT32, Dynamic EQ, Dynamic Volume, M-DAX och ljudfördröjning osv.) sparas för varje ingångskälla.

“Surroundparameter”-inställningarna sparas för varje ljudläge.

Tillbaka upp