Uppspelning i ZONE2/ZONE3 (separat rum)

Du kan spela upp video och ljud i ett annat rum (ZONE2 och ZONE3) istället där enheten är placerad (MAIN ZONE).

Du kan spela upp från samma källa samtidigt i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3. Du kan även spela upp olika källor i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONE3.

Tillbaka upp