Nätverk

Om du vill använda den här enheten i ett hemmanätverk (LAN) måste du ange nätverksinställningar.

Om du konfigurerar ditt nätverk (LAN) med DHCP ska du ange “DHCP” till “På”. (använd standardinställningen.) Sedan kan enheten användas i hemmanätverket (LAN).

När du anger en IP-adress till de olika enheterna manuellt behöver du ange en IP-adress till den här enheten i inställningen “IP-adress” och ange information om ditt nätverk (LAN) t.ex. gateway-adress och nätmask osv.

Tillbaka upp