Fjärrkontroll

Name RC037

Indikator för driftläge

Funktionsindikatorn “AVP” lyser när den här enheten används.
Indikatorn “DEV.” lyser när en extern enhet används.
Indikatorn “TV” lyser när TV:n används.

Knappar för AVP-användning (AVP CONTROL MAIN, Z2, Z3)

Används för att byta zon (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) som styrs med fjärrkontrollen.

Enhetens funktionsknappar (DEVICE  Power Button  / DEVICE MENU)

Används för att slå på och av strömmen till externa enheter och öppna menyer. Förinställda koder måste registreras innan dessa knappar kan användas. länk

Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla.

Name RC037-2

Sökknappar för kanal/sida (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med dessa väljer du en av de förinställda radiokanalerna eller byter sida. länk

SLEEP-knapp

Med den här knappen ställer du in insomningstimern. länk

Informationsknapp (INFO)

Med den här knappen visas statusinformation på TV-skärmen. länk

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar.

BACK-knapp

Den här knappen används för att återgå till föregående skärm.

HOME-knapp

Med den här knappen väljer du startskärmen (översta skärmen) när ingångskällan är “HEOS Music”. länk

Systemknappar

Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.

Knapp för sökning nedåt/uppåt (TUNE +, –)

Med dessa väljs mellan FM- och AM-sändningar. länk

Name RC037-3

SMART SELECT-knappar (1 - 4)

Dessa hämtar registrerade inställningar på varje knapp, som ingångskälla, volymnivå och ljudlägesinställningar. länk

SOUND MODE-knappar

Med dessa väljer du ljudläge. länk

Sifferknappar

Används för att mata in siffror i enheten. länk

Fjärrkontrollsändare

Denna överför signaler från fjärrkontrollen. länk

POWER-knapp ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen.

Funktionsknappar för TV (TV  Power Button  / TV MENU / TV INPUT)

Används för att slå på och av TV:n, växla TV-ingång och öppna menyer. Förinställda koder måste registreras innan dessa knappar kan användas. länk

Ljusknapp

Används för att tända bakgrundsljuset i cirka 2 sekunder. länk

Name RC037-4

VOLUME-knappar ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med dessa ställer du in volymnivån.

MUTE-knapp ( Silent )

Med den här knappen stänger du av ljudet.

OPTION-knapp

Med den här knappen visas alternativmenyn på TV-skärmen.

SETUP-knapp

Med den här knappen visas menyn på TV-skärmen. länk

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

Tillbaka upp