Smart Menu-funktion

Den här funktionen kan användas till att konfigurera inställningarna för den här enheten, välja en ingångskälla eller välja radio- och Internet Radio-stationer med TV:ns fjärrkontroll.

Aktivera den här enhetens och TV:ns HDMI-styrning-funktion. länk
Ställ in “Smartmeny” på “På” för den här enheten. länk
Välj “AV Receiver” på en TV-meny som till exempel “Ingång” Flower Mark eller “Styr anslutna HDMI-enheter” Flower Mark .

Smartmeny på den här enheten visas på TV:n.

Den här enheten kan styras med TV-fjärrkontrollen när Smartmeny visas.

Valmetoden varierar beroende på TV-apparat.

GUI SmartMenu Hi Mz

Nu spelas

Njut av innehåll från den ingångskälla som har valts på den här enheten.

Källa

Byta ingångskälla för den här enheten.

Om du väljer “HEOS Music” eller “Tuner” kan du fortsätta att styra den här enheten via TV-fjärrkontrollen.

Ljudläge

Ändra ljudläge för den här enheten.

Du kan välja mellan följande tre ljudlägen.

Surround:

Surrounduppspelning i enlighet med ingångssignalen.

Stereo:

Stereouppspelning.

Flerkanalsstereo:

Flerkanalig stereouppspelning.

Inställningar

Visar en inställningsmeny för att konfigurera inställningarna för den här enheten.

Smart Select

Tillämpar de “Smart Select”-val som registrerats på den här enheten.

OBSERVERA

Om inställningarna för “HDMI-styrning” eller “Smartmeny” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

Smartmeny-funktionen kanske inte fungerar beroende på hur TV:n har ställts in. I detta fall ställer du in “Smartmeny” på “Av”. länk

Tillbaka upp