Högtalare

De akustiska egenskaperna hos de anslutna högtalarna och lyssnarrummet mäts och de optimala inställningarna görs automatiskt. Detta kallas ”Audyssey®-inställningar”.

Du behöver inte utföra Audyssey®-inställningar om du redan har utfört “Högtalarkalibrering” i “Inställningsguide”.

Använd “Manuell inställning” på menyn om du vill ställa in högtalarna manuellt. länk

Tillbaka upp