Förklaring av termer

Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ® löser problem med försämrad ljudkvalitet när ljudvolymen sänks och tar hänsyn till den mänskliga upplevelsen av rumsakustik.
Audyssey Dynamic EQ® fungerar ihop med Audyssey MultEQ® XT32 för att ge ett välbalanserat ljud för varje lyssnare på samtliga ljudnivåer.

Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume löser problemet med stora variationer i volym mellan TV-program och reklam och mellan lågmälda och högljudda partier i filmer. Audyssey Dynamic EQ® är integrerat i Dynamic Volume och när uppspelningsvolymen justeras automatiskt kvarstår därför upplevelsen av basomfång, tonbalans, surroundintryck och tydliga dialoger.

Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment)

Audyssey LFC™ löser problemet med lågfrekventa ljud som stör personer i närliggande rum eller lägenheter. Audyssey LFC™ övervakar ljudinnehållet digitalt och filtrerar bort de låga frekvenserna som går igenom väggar, golv och tak. Den applicerar sedan psykoakustiska processer för att återge känslan av djup bas för lyssnarna i rummet. Resultatet är ett utmärkt ljud som inte längre stör grannarna.

Audyssey MultEQ® XT32

Audyssey MultEQ® XT32 är en lösning för rumsutjämning som kan kalibrera alla ljudsystem så att maximal effekt kan uppnås för varje lyssnare på stora ytor. Baserat på flera rumsberäkningar utför MultEQ® XT32 en utjämningslösning som korrigerar för problem med tid och frekvensrespons i uppspelningsområdet och utför också en automatisk surroundsysteminställning.

Auro-3D

Auro-3D®

Produkter med Auro-3D®-teknik tar del av en banbrytande ljudteknik som kombinerar höjdbaserade lyssningsformat med kraftfulla skapande verktyg som ger en tredimensionell ljudupplevelse i en klass för sig. Auro-3D® är det allmänna namnet för 3D-ljud och relaterade högtalarkonfigurationer.

Auro-Matic®

Uppmixningstekniken i programmet Auro-Matic® är ett unikt kreativt verktyg som omvandlar ljud i föråldrad Mono, Stereo och Surround till en naturlig lyssningsupplevelse i 3D eller 2D.

Dolby

Dolby Atmos

Till en början var det enbart för biografer, men numera kan Dolby Atmos leverera utökade dimensioner av inlevelse till din hemmabio. Dolby Atmos är ett anpassningsbart och skalbart objektbaserat format som återskapar ljudsignaler som oberoende ljud (eller objekt) som noggrant kan placeras och förflyttas i det tredimensionella utrymmet vid uppspelning. En av huvuddelarna i Dolby Atmos är skapandet av ett höjdplan med ljud ovanför lyssnaren.

Dolby Atmos-ström

Dolby Atmos-innehåll kan skickas din AV-mottagare med Dolby Atmos Enabled via Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD på Blu-ray Disc, nedladdningsbara filer eller strömmad media. En Dolby Atmos-ström innehåller speciella metadata som beskriver var ljud ska placeras i rummet. Detta ljuddataobjekt avkodas av din AV-mottagare med Dolby Atmos och skalas för optimerad uppspelning genom högtalarna i ditt hemmabiosystem, oavsett vad du använder.

Dolby Digital

Dolby Digital är ett flerkanaligt digitalt signalformat som utvecklats av Dolby Laboratories.

Format återger totalt 5.1 kanaler: 3 kanaler fram (”FL”, ”FR” och ”C”), 2 surroundkanaler (”SL” och ”SR”) och en ”LFE”-kanal för baseffekter.

Eftersom det inte finns någon överhörning mellan kanalerna får man ett mycket realistiskt ljudvält med en ”tredimensionell” känsla (av avstånd, rörelser och ljudfokusering). Det ger en spännande surroundljudupplevelse i hemmiljö.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus är en förbättrad version av Dolby Digital-signalformatet och är kompatibelt med upp till 7.1 kanaler med diskret, digitalt ljud. Ljudkvaliteten har förbättrats tack vare högre dataupplösning. Formatet är uppåtkompatibelt med det konventionella Dolby Digitalformatet, och ger därför större flexibilitet med hänsyn till källsignaler och hårdvaran som används för avspelning.

Dolby Surround

Dolby Surround är surroundteknologi från nästa generation som intelligent delar upp stereo, 5.1 eller 7.1 för uppspelning genom ditt surroundhögtalarsystem. Dolby Surround är kompatibel med traditionella högtalarkonfigurationer utöver Dolby Atmos-aktiverade uppspelningssystem som använder takmonterade högtalare eller enheter med Dolby-högtalarteknik.

Dolby-högtalarteknik (Dolby Atmos Enabled-högtalare)

Ett smidigt alternativ till takmonterade högtalare är Dolby Atmos Enabled-högtalare som använder taket ovanför dig som en reflektionsyta för att skapa ett ljudlager ovanför lyssnaren. Dessa högtalare har ett unikt framåtriktat element och speciell signalhantering. Dessa funktioner kan byggas in i en konventionell högtalare eller fristående högtalarmodul. Funktionen har minimal påverkan på högtalarsystemet men ger ändå en omslutande ljudbild via Dolby Atmos och uppspelning av Dolby Surround.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD innebär högdefinitionsljudteknologi som utvecklats av Dolby Laboratories med hjälp av förlustfri kodningsteknologi för att verklighetstroget återge ljudet hos studio-masterinspelningen.

Med detta format ges möjligheten till stöd för upp till 8 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 it-upplösning och upp till 6 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 192 kHz/24 itupplösning.

DTS

Dialogkontroll

Ger dig kontroll över ljudbilden. Du kan lyfta ut dialogen från bakgrundsljuden när tydlighet och begriplighet önskas.
Detta kräver innehåll som har skrivits för att stödja Dialogkontroll.

DTS

Detta är en förkortning av Digital Theater System, som är ett digitalt ljudsystem utvecklat av DTS. DTS levererar ett kraftfullt och dynamiskt surroundljud och återfinns hos världens bästa teatrar och biografer.

DTS 96/24

DTS 96/24 är ett digitalt ljudformat som ger mycket hög ljudkvalitet med 5.1 kanaler och en samplingsfrekvens på 96 kHz med 24-bitars kvantisering av DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround är standard digitalt surroundformat från DTS, Inc. Det är kompatibelt med en samplingsfrekvens på 44,1 eller 48 kHz och hanterar upp till 5.1 kanaler med diskret kodning av surroundljudet.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 är ett 6.1-kanalers diskret digitalt ljudformat i vilket en bakre surroundkanal (SB) har adderats till DTS digital surroundljudet. Avkodning av vanliga 5.1-kanaliga ljudsignaler är också möjligt med denna avkodare.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 är ett 6.1-kanaligt ljudformat i vilket en bakre surroundkanal (SB) har adderats till DTS digitala surroundljud med hjälp av matriskodning. Avkodning av vanliga 5.1-kanaliga ljudsignaler är också möjligt med denna avkodare.

DTS Express

DTS Express är ett ljudformat som stöder lågbitshastighet (max. 5.1-kanaler, 24 till 256 kbps).

DTS-HD

Denna ljudteknologi ger en högre ljudkvalitet och förbättrad funktionalitet än den konventionella DTS och är antagen som alternativt ljud för Blu-ray Disc.

Denna teknologi stödjer flerkanalig, höghastighets dataöverföring, hög samplingsfrekvens och ljuduppspelning utan förluster. Maximalt 7.1 kanaler stöds av en Blu-ray Disc.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio är en förbättrad version av DTS, DTS-ES och DTS 96/24-signalformaten. Formatet är kompatibelt med samplingsfrekvenser på 96 och 48 kHz och hanterar upp till 7.1-kanaler med diskret digitalljud. Den höga dataupplösningen innebär ljud med mycket hög kvalitet. Detta format är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 kanaler.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio är ett förlustfritt ljudformat skapat av Digital Theater System (DTS). Med detta format ges möjligheten till stöd för upp till 8 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 it-upplösning och upp till 6 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 192 kHz/24 itupplösning. Formatet är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 kanaler.

DTS:X

DTS:X producerar en hemisfär av ljud där överflygningar samt omgivande bakgrunder blir verkligt omslutande. DTS:X-objekt gör att ljud rör sig jämnt från en högtalare till en annan vilket skapar verklighetstrogen realism.

DTS Neural:X

Möjliggör en omslutande ljudupplevelse för äldre innehåll. DTS Neural:X kan mixa upp ditt stereo-, 5.1- eller 7.1-innehåll för att dra full fördel av alla högtalare i ditt surroundljudsystem.

DTS Virtual:X

Med DTS Virtual:X kan du njuta av multidimensionellt ljud oavsett rumsstorlek, layout eller högtalarkonfiguration.

Ljud

Apple Lossless Audio Codec

Det här är ett kodek för den icke-förstörande ljudkomprimeringsmetoden Lossless från Apple Inc. Kodeket kan spelas på iTunes, iPod eller Phone. Data komprimeras till ca 60 - 70 % och kan expanderas till exakt samma okomprimerade data som originaldata.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC står för Free lossless Audio Codec, och är ett förlustfritt ljudfilformat som är fritt. Förlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan någon kvalitetsförlust.

FLAC-licensen är så som visas nedan.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LFE

Detta är en förkortning av Low Frequency Effect som är en utkanal som förstärker effektljud med låg frekvens. Surroundljud intensifieras genom utsändning av 20 Hz till 120 Hz djup bas till systemets subwoofers.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden ”MPEG-1”. Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det här är namnen på standarder för digitalt komprimeringsformat som används för kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Ljudstandarderna omfattar bl.a. , “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.

WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player.

För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).

Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas ”samplingsfrekvens”. Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.

Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm).

Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Funktion för normalisering av dialoger

Denna funktion används automatiskt vid uppspelning av källorna Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS eller DTS-HD.
Den korrigerar automatiskt standard signalnivån för olika programkällor.

Dynamiskt omfång

Skillnaden mellan den maximala oförvrängda ljudnivån och den minimala ljudnivån som kan urskiljas över enhetens brus.

Nedmixning

Med den här funktionen spelar du upp surroundljudet konverterat till ett färre antal kanaler enligt systemkonfigurationen.

Video

ISF

ISF (Imaging Science Foundation) är en organisation som certifierar videotekniker som sedan är kvalificerade att utföra kalibreringar och justeringar i enlighet med installationsmiljön. Där sätts även standarden för optimering av enhetens videoprestanda.

Progressiv (sekventiell skanning)

Detta är ett skanningssystem för videosignaler som visar 1 videoruta som en bild. Jämfört med interlacesystemet ger detta bilder med mindre flimmer och oskarpa kanter.

Nätverk

AirPlay

AirPlay sänder (spelar upp) innehåll inspelat i iTunes eller på en iPhone/iPod touch/iPad till en kompatibel enhet via nätverket.

WEP Key (Network Key)

Detta är nyckelinformation som används för att kryptera data innan den överförs. Apparaten använder samma WEP-nyckel för kryptering och dekryptering, vilket innebär att samma WEP-nyckel måste anges på bägge enheter för att kommunikation mellan enheterna ska vara möjlig.

Wi-Fi®

Wi-Fi-certifiering garanterar och bevisar kompatibilitet med Wi-Fi Alliance, som är grupp som certifierar gemensam anpassning av och funktion hos av olika trådlösa nätverksenheter.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Detta är en säkerhetsstandard som etablerats av Wi-Fi Alliance. Förutom vanlig SSID (nätverksnamn) och WEP-nyckel (nätverksnyckel), så använder standarden även användaridentifiering och ett krypteringsprotokoll med högre säkerhet.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Detta är en ny version av WPA som upprättats av Wi-Fi Alliance. Denna version är kompatibla med den säkrare AES-krypteringen.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Detta är ett okomplicerad autenticeringssystem för ömsesidig autenticering där en förutbestämd teckensträng måste matcha både hos nätverkets accesspunkten och klienten (dvs. apparaten ansluten till nätverket).

Nätverksnamn (SSID: Service Set Identifier)

När man skapar trådlösa LAN-nätverk skapas grupper för att undvika interferens, datastöld, osv. Dessa grupper baseras på “SSID (nätverksnamn)”. Ännu bättre säkerhet uppnås genom att använda en WEP-nyckel så att kommunikationen är värdelös om inte både “SSID” och WEP-nyckel stämmer. Detta passar för att skapa ett förenklat nätverk.

Annat

HDCP

När digitala signaler överförs mellan enheter krypterar denna kopieringsskyddsteknologi signalen för att skydda innehållet från obehörig kopiering.

MAIN ZONE

Rummet som den här enheten är placerad i kallas MAIN ZONE.

Parkoppling

Sammankoppling (registrering) måste göras för att ansluta en Bluetooth-enhet till den här enheten via Bluetooth. När enheterna är sammankopplade kan de auktorisera varandra och ansluta utan att problem uppstår.
Om det är första gången du använder Bluetooth kan du behöva sammankoppla enheten och Bluetooth-enheten som ska anslutas.

Skyddskrets

Den här är en funktion som förhindrar att enheterna skadas av onormala förhållanden som t.ex. överlast, spänningsspikar eller för höga temperaturer.

Tillbaka upp