Ljudlägen och surroundparametrar

Smode & Spara1 S73
Smode & Spara2 S73

Under uppspelning i Pure Direct-läge är surroundparametrarna detsamma som i Direct-läge.

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos-signal spelas upp.

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X eller DTS-signal spelas upp.

Detta kan väljas när en DTS:X-signal som är kompatibel med Dialogkontroll-funktionen matas in.

Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital-, DTS- eller DVD-Audio-signal spelas.

Den här inställningen kan väljas när höjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-högtalare används.

Den här inställningen är tillgänglig när “Subwooferläge” i menyn är inställt på “LFE+Main”. länk

Den här posten kan ställas in när “Front” är inställd på “Små” eller “Subwooferläge” är inställt på “LFE+Main”. länk, länk

Detta kan väljas om ingångssignalen inte innehåller Auro-3D-signal den inmatade Auro-3D-signalen inte innehåller främre höjdkanaler.

Den här inställningen kan inte väljas när “Dynamic EQ” är inställd till “På”. länk

Den här inställningen kan inte väljas när “Center” är inställd till “Ingen”. länk

Detta alternativ kan inte ställas in när “Subwoofer” i menyn är “Ingen”. länk

Den här inställningen kan inte anges om Audyssey®-inställningar (Högtalarkalibrering) inte har utförts.

Detta alternativ kan inte väljas när ett DTS:X-format med en samplingsfrekvens på mer än 48 kHz matas in.

Detta alternativ kan inte ställas in när “MultEQ® XT32” i menyn är “Av”. länk

Denna post kan inte väljas när ljudläget är “DTS Virtual:X” eller ljudläget innehåller “+Virtual:X” i ljudlägesnamnet.

Den här inställningen kan anges när ingångssignalen är analog, PCM 48 kHz eller 44,1 kHz.

Detta kan anges när LFE-signalen finns i ingångssignalen.

Tillbaka upp