Inställningar

Konfigurera proxyinställningarna och IP-adressen.

Om du använder en bredbandsrouter (DHCP-funktion), konfigureras den information som krävs för nätverksanslutning automatiskt eftersom DHCP-funktionen är inställd på “På” som standardinställning på den här enheten.

Ställ enbart in IP-adress, Nätmask, Standard-gateway och DNS-serverinformation om du anger en fast IP-adress eller om du ansluter till ett nätverk utan DHCP-funktion.

Konfigurera proxyinställningarna om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet.

DHCP

Anger hur anslutningen till nätverket ska göras.


(Standard):

Ange nätverksinställningar automatiskt från routern.

Av:

Ange nätverksinställningar manuellt.

IP-adress

Ställ IP-adressen inom de gränser som anges nedan.

Network Audio-funktionen kan inte användas om andra IP-adresser ställts in.

CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254

CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254

CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

Nätmask

Om du ansluter ett xDSL-modem eller en anslutningsadapter direkt till den här enheten ska du mata in nätmasken som anges i den dokumentation som tillhandahålls av din leverantör. Vanligtvis matar du in 255.255.255.0.

Gateway

Om du är ansluten till en nätport (router) ska du mata in dess IP-adress.

Primär DNS, Sekundär DNS

Om endast en DNS-adress förekommer i dokumentationen som tillhandahålls av din leverantör ska du ange denna vid “Primär DNS”. Om två eller fler DNS tillhandahålls av din leverantör ska du ange både “Primär DNS” och “Sekundär DNS”.

Proxy

Gör denna inställning när du ansluter till Internet via en proxyserver.

Inställningar för proxy ska endast göras när du är ansluten till Internet via en proxyserver som finns i ditt interna nätverk eller som tillhandahålls av din Internet-operatör osv.

Proxy (Av) eller Proxy (På):

Ställer in proxyservern.

Proxy (Adress) eller Proxy (Namn):

Välj detta vid inmatning av domännamn eller adress.

Adress eller Namn

Ange adress eller domännamn. Upp till 38 tecken kan anges.

Port:

Ange portnumret.

Om du inte kan ansluta till Internet, kontrollera anslutningen och inställningarna.länk

Om du inte känner till något om Internetanslutningar, kontakta din ISP (Internetleverantör) eller den affär där du köpte din dator.

Testa anslutning

Testar anslutningen.

Tillbaka upp