Nätverkskontroll

Tillåter nätverkskommunikation i standby-läge.

På:

Nätverket är på i standbyläge. Huvudenheten kan användas med nätverkskompatibel kontroll.

Av(Standard) :

Stäng av nätverksfunktionen i standby-läge.

Välj “På” om du använder webbkontrollfunktionen eller en nätverkskompatibel kontrollfunktion.

OBSERVERA

När “Nätverkskontroll” är inställt på “På” förbrukar enheten mer standby-ström.

Tillbaka upp