Auto-standby

Om enheten är i stoppläget och ingen ingångssignal eller funktionsanvändning utförs under 15 minuter går enheten automatiskt till standbyläget.

På(Standard):

Enheten aktiverar standby efter 15 minuter.

Av:

Enheten aktiverar inte standby automatiskt.

Den automatiska standbyfunktionen fungerar inte om ingångskällan är vald till “iPod” (direktläge).

När en iPod laddas aktiveras standby-strömläget när uppladdningen är klar.

Tillbaka upp