Inbyggd programvara

Ställ in kontroll av firmware-uppdateringar, uppdatering av firmware och visning av meddelanden om uppdatering, uppgradering och varningar.

Uppdatera

För att uppdatera den inbyggda programvaran krävs nätverksmiljö och att inställningar för anslutning till bredbands-Internet har gjorts. länk

Uppdatera den inbyggda programvaran först efter att minst 2 minuter har gått sen den här enheten startades.

Leta efter uppdatering:

Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar.

Starta uppdatering:

Starta uppdatering. När uppdateringen startar stängs menyskärmen ner. Under uppdateringen visas framstegen på skärmen.

Den här enheten upprepar automatiskt uppdateringen om den misslyckas.

Meddelande

Meddelanden visas på skärmen när enheten slås på och ny programvara kan användas, eller om det finns andra meddelanden.

Ansluta till bredbands-Internet när funktionen är aktiverad. länk

Uppdatera

På(Standard):

Visa meddelande om uppdatering.

Av:

Visa inte meddelande om uppdatering.

Uppgradera

På(Standard):

Visa meddelande om uppgradering.

Av:

Visa inte meddelande om uppgradering.

Varningsmeddelanden

På(Standard):

Visar meddelanden från Marantz i popupmenyn.

Av:

Visar inte meddelanden från Marantz i popupmenyn.

Lägg till ny funktion

För att lägga till nya funktioner krävs nätverksmiljö och att inställningar för anslutning till bredbands-Internet har gjorts. länk

Lägg till nya funktioner först efter att minst 2 minuter har gått sen den här enheten startades.

Uppgraderingsstatus:

Visa en lista med de extra funktioner som följer med uppgraderingen.

Starta uppgradering:

Utför uppgraderings processen.

Om uppgraderingen misslyckas visas ett felmeddelande som är identiskt med de under “Uppdatera”länk på skärmen. Kontrollera inställningarna och nätverksmiljön och utför uppgraderingen igen.

Uppgraderings-ID:

ID-numret som visas på den här skärmen behövs vid genomförandet av proceduren.

Mer information om uppgraderingar finns på Marantz webbplats.

När proceduren är genomförd visas “Registrerad” på den här menyn och uppgraderingar kan göras. Om proceduren inte har genomförts visas “Ej registrerad”.

Anmärkningar avseende användning av “Uppdatera” och “Lägg till ny funktion”

För att lägga till nya funktioner krävs nätverksmiljö och att inställningar för anslutning till bredbands-Internet har gjorts.länk

Lägg till nya funktioner först efter att minst 2 minuter har gått sen den här enheten startades.

Stäng inte av strömmen förrän uppdateringen eller uppgraderingen är klar.

Uppdatering / uppgradering tar cirka 20 minuter att fullborda även då en Internet-bredbandsanslutning används.

När uppdatering / uppgradering väl har startats, kan du inte använda apparaten förrän uppdatering / uppgradering är klar.

Observera att ev. säkerhetskopierade parametrar osv. i apparaten kan förloras i samband med uppdatering / uppgradering.

Om uppdateringen eller uppgraderingen misslyckades visas “Uppdateringen misslyckades” eller “Nedladdningen misslyckades”. I detta fall ska du dra ut nätkabeln och sedan koppla in den igen. “Uppdatering, försök igen?” visas på skärmen och uppdateringen startar om från punkten där felet inträffade. Kontrollera nätverket om felet kvarstår trots detta.

Information om funktionen “Uppdatera” och “Lägg till ny funktion” visas på Marantz webbplats varje gång sådana planer är fastställda.

Om tillämpbar inbyggd programvara släpps med “Uppdatera” eller “Lägg till ny funktion” visas ett meddelande på menyskärmen. Om du inte vill få ett meddelande väljer du “Uppdatera”länk och “Uppgradera”länk till “Av”.

Tillbaka upp