Fjärrkontrollens funktionsområde

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn när du använder den.

Use RC A74N

Tillbaka upp