Styra komponenter

När du vill använda en extern enhet trycker du på ingångsväljaren som har registrerats med förinställningskoden och sedan en av knapparna i följande tabeller.

Indikatorn “DEV.” lyser när en extern enhet används.

Indikatorn “TV” lyser när TV:n används.

När du vill använda menyn på den här enheten trycker du på MAIN innan du använder enheten. Funktionsindikatorn “AVP” lyser när den här enheten används.

Användning av TV-gruppen(TV)

RC037 TV

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

TV  Power Button

TV på/av

TV INPUT

Växla TV-ingång

TV MENU

TV meny

CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse

Växla kanal (upp/ned)

INFO

Information

OPTION

Undermeny, Alternativ

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Styra markör

ENTER(Markör)

Bekräfta

BACK

bak

Skip-Left Skip-Right

Hoppa över tecken

Triangle Right

Avspelning

Rewind Forward

Snabbt framåt / Snabbt bakåt

Pause

Paus

Square Black

Stopp

0 – 9, +10

Välj kanal

Knapparna TV  Power Button och TV INPUT kan användas när som helst utan att trycka på TV-knappen.

DVD-gruppenAnvändning av (DVD-spelare/DVD-inspelare)

RC037 DVD

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

DEVICE  Power Button

På/av

DEVICE MENU

(Popup)-meny

INFO

Information

OPTION

Huvudmeny

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Styra markör

ENTER

Bekräfta

BACK

bak

SETUP

Inställningar

Square Black

Stopp

Pause

Paus

Triangle Right

Avspelning

Skip-Left Skip-Right

Hoppa över tecken

Rewind Forward

Snabbt framåt / Snabbt bakåt

0 – 9, +10

Välj titel, kapitel, eller kanalval

Beroende på enhet kan DEVICE  Power Button -knappen enbart användas för att slå på enheten.

CD-gruppenAnvändning av (CD spelare/CD-inspelare)

RC037 CD

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

DEVICE  Power Button

På/av

DEVICE MENU

(Popup)-meny

INFO

Information

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Styra markör

ENTER

Bekräfta

Square Black

Stopp

Pause

Paus

Triangle Right

Avspelning

Skip-Left Skip-Right

Hoppa över tecken

Rewind Forward

Snabbt framåt / Snabbt bakåt

0 – 9, +10

Välj titel, kapitel, eller kanalval

Beroende på enhet kan DEVICE  Power Button -knappen enbart användas för att slå på enheten.

Användning av CBL/SAT-gruppen(box för satellit (SAT)/kabel (CBL)/mediaspelare / IP TV)

RC037 CBL SAT

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

DEVICE  Power Button

På/av

DEVICE MENU

Meny

CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse

Växla kanal (upp/ned)

INFO

Information

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Styra markör

ENTER

Bekräfta

BACK

bak

SETUP

Inställningar

HOME

Hemmeny

Square Black

Stopp

Pause

Paus

Triangle Right

Avspelning

Skip-Left Skip-Right

Hoppa över tecken

Rewind Forward

Snabbt framåt / Snabbt bakåt

0 – 9, +10

Välj kanal

Beroende på enhet kan DEVICE  Power Button -knappen enbart användas för att slå på enheten.

BD-gruppenAnvändning av (Blu-ray-spelare)

RC037 BD

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

DEVICE  Power Button

På/av

DEVICE MENU

(Popup)-meny

INFO

Information

OPTION

Huvudmeny

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right

Styra markör

ENTER

Bekräfta

BACK

bak

SETUP

Inställningar

HOME

Hemmeny

Square Black

Stopp

Pause

Paus

Triangle Right

Avspelning

Skip-Left Skip-Right

Hoppa över tecken

Rewind Forward

Snabbt framåt / Snabbt bakåt

0 – 9, +10

Välj titel, kapitel, eller kanalval

Beroende på enhet kan DEVICE  Power Button -knappen enbart användas för att slå på enheten.

Tillbaka upp