Förinställa aktuell station (Snabbvalsminne)

Du kan förinställa favoritstationer på snabbval, så att de senare.

Upp till 56 stationer kan förinställas.

Ställ in stationen som du vill förinställa. (Lyssna på FM/AM-sändningarlänk)
Tryck på OPTION.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Snabbvalsminne” och tryck därefter på ENTER.

Listan över redan inställda kanaler visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse i eller 0 – 9 för att välja den kanal som du vill förinställa och tryck sedan på ENTER.

Den aktuella radiostationen förinställs.

Upprepa steg 1 till 4 för att förinställa andra stationer.

Kanal

Grundinställningar

1 – 8

87,50 / 89,10 / 98,10 / 108,00 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

9 – 16

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

17 – 24

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

25 – 32

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

33 – 40

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

41 – 48

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

49 – 56

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

Tillbaka upp