2-kanalsuppspelning

Välj metod för att ställa in högtalarna som används i de 2-kanaliga uppspelningslägena direct och stereo.

Inställning

Välj metod för att ställa in högtalarna som används i de 2-kanaliga uppspelningslägena direct och stereo.

Automatisk
(Standard):

Inställingarna i “Högtalare” tillämpas. länk

Manuell:

Ställ in högtalarna på uppspelning med 2 kanaler. Gör följande inställningar:

Fram

Ställ in storleken på fronthögtalarna för uppspelning av 2 kanaler.

Stora
(Standard):

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små:

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

När “Högtalarkonfig.” - “Subwoofer” är inställt på “Ingen”, ställs “Stor” automatiskt in. länk

Subwoofer

Ställ in när en subwoofer används.

Ja
(Standard):

Använd en subwoofer.

Nej:

Välj när ingen subwoofer är ansluten.

När “Högtalarkonfig.” - “Subwoofer” är inställt på “Ingen”, ställs Nej automatiskt in. länk
Om “Fram”-inställningen är “Små”, blir inställningen automatiskt “Ja”.

SW-läge

Välj basområde för subwooferhögtalaren.

LFE
(Standard):

När “2-kanalsuppspelning” - “Fram” är valt till “Stora” kan enbart LFE-signaler spelas upp från subwoofern. Även när “2-kanalsuppspelning” - “Fram” är inställd på “Små” läggs också frontkanalens bassignal till LFE-signalen och spelas upp av subwoofern.

LFE+Main:

Frontkanalens bassignal läggs till till LFE-signalen som skickas från subwoofern.

Detta kan ställas in när “2-kanalsuppspelning” - “Subwoofer” är inställt på “Ja”.

Deln.filter

Ange den högsta frekvensen för basutsignalen från respektive kanal till subwoofern.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)

Detta kan ställas in när “2-kanalsuppspelning” - “Subwoofer” är inställt på “Ja”.

När “2-kanalsuppspelning” - “Fram” är valt till “Stora” och “SW-läge” är valt till “LFE” visas “Hela band” och kan inte ställas in.

Avstånd FV / Avstånd FH

Ställ in avståndet från den huvudsakliga avlyssningspositionen till högtalaren.

0.00 m – 18.00 m (Standard: 3.60 m) /
0.0 ft – 60.0 ft (Standard: 12.0 ft)

Ställ in skillnaden i avståndet mellan högtalarna till mindre än 6,00 m (20,0 ft).

Kanalnivå FV / Kanalnivå FH

Justera nivån på varje kanal.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

Tillbaka upp