Högtalarkonfig.

Välj om högtalarna är anslutna, uppspelningskapacitet för låga frekvenser och högtalarstorlek.

När högtalare som du tilldelat Height1 under “Först.tilldelning” är angivna till “Inga”, är “Inga” automatiskt inställt för Height2.

Front

Ställ in storleken på de främre högtalarna.

Stora
(Standard):

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små:

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

När “Subwoofer” ställs på “Nej”, ställs “Front” automatiskt in på “Stora”.

När “Front” är inställt på “Små” kan du inte använda andra högtalare än “Front” för “Stora”.

Center

Ställ in när en centerhögtalare används och storleken på den.

Stor:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Liten
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Ingen:

Välj när ingen mitthögtalare är ansluten.

Subwoofer

Ställ in när en subwoofer används.

2 högt.:

Använd två subwoofers.

1 högt.
(Standard):

Använd endast en subwoofer.

Ingen:

Välj när ingen subwoofer är ansluten.

När “Subwoofer” ställs på “Ingen” och du väljer “Front” till “Små” ställs “Subwoofer” automatiskt in på “1 högt.”.

Surround

Ställ in när surroundhögtalare används och storleken på dem.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Välj när ingen surroundhögtalare är ansluten.

När “Surround” är inställd på “Inga”, kan “Surr. bak”, “Surround Dolby” och “Bakre Dolby” automatiskt på “Inga”.

Surr. bak

Ställ in när bakre surroundhögtalare används samt storleken och antalet surroundhögtalare.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Välj när ingen bakre surroundhögtalare är ansluten.

 

 

2 högt.
(Standard):

Två bakre surroundhögtalare används.

1 högt.:

Använd bara en bakre surroundhögtalare. Anslut L-uttaget till SURROUND BACK när den här inställningen är vald.

När “Surr. bak” ställs på “Inga” eller “1 högt.”, ställs “Bakre Dolby” automatiskt in på “Inga”.

Främre höjd

Ställ in förekomst av och storlek på fronthöjdhögtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Välj när ingen fronthöjdhögtalare är ansluten.

Främre Dolby

Ställ in förekomst av och storlek på front-Dolby-högtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Väljs när ingen front-Dolby-högtalare är ansluten.

Främre topp

Ställ in förekomst av och storlek på övre fronthögtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Väljs när ingen övre fronthögtalare är ansluten.

Mittersta topp

Ställ in förekomst av och storlek på övre mitthögtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Väljs när ingen övre mitthögtalare är ansluten.

Surround Dolby

Ställ in förekomst av och storlek på surround-Dolby-högtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Väljs när ingen surround-Dolby-högtalare är ansluten.

Bakre topp

Ställ in förekomst av och storlek på övre bakhögtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Väljs när ingen övre bakhögtalare är ansluten.

Surr. höjd

Ställ in förekomst av och storlek på surroundhöjdhögtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Välj när ingen surroundhöjdhögtalare är ansluten.

När “Främre höjd” ställs på “Inga”, ställs “Surr. höjd” automatiskt in på “Inga”.

Bakre höjd

Ställ in förekomst av och storlek på bakre höjdhögtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Välj när ingen bakre höjdhögtalare är ansluten.

Bakre Dolby

Ställ in förekomst av och storlek på bak-Dolby-högtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Väljs när ingen bak-Dolby-högtalare är ansluten.

När högtalare som du tilldelat Height1 under “Först.tilldelning” är angivna till “Inga”, är “Inga” automatiskt inställt för Height2.

Surround topp

Ställ in förekomst av och storlek på övre surroundhögtalarna.

Stora:

Använd en stor högtalare som kan spela upp mycket låga basfrekvenser på rätt sätt.

Små
(Standard):

Använd en liten högtalare som inte har tillräcklig kapacitet för att spela upp mycket låga basfrekvenser.

Inga:

Väljs när den övre surroundhögtalaren inte är ansluten.

När “Surr. höjd” eller “Bakre höjd” ställs på “Inga”, ställs “Surround topp” automatiskt in på “Ingen”.

Tillbaka upp